dansk english

Social ansvarlighed - er god reference

I krisesituationer ser man tydeligt, hvor dybt den sociale ansvarlighed er forankret i virksomheders værdigrundlag. De ledelsesmæssige beslutninger og handlinger har stor betydning for de medarbejdere, som bliver afskediget, men også for de medarbejdere, som fortsætter i virksomheden, og som fremadrettet skal bidrage til virksomhedens udvikling.

Social ansvarlighed skal sikre den bedst mulige afsked med medarbejdere og skabe tryghed for kollegaerne. Outplacement hos Career Coach sikrer en værdig afsked og en professionel rådgivning for opsagte medarbejdere. Med Outplacement har Career Coach fokus på at hjælpe dine medarbejdere med at skabe deres egen platform for succes. Når vi arbejder med outplacement, bevæger vi os på alle niveuer i virksomheden. Vi arbejder os ind til kernen for motivation og arbejdsglæde i skræddersyede og individuelle forløb. Herefter hjælper vi den enkelte medarbejder med at omsætte sit fundament til et konkret job. Et succeskriterie er, at medarbejderen kan forlade din virksomhed med en god fornemmelse - og blive en god reference.

Career Coach leverer markante resultater med Outplacement, som vi bl.a. måler ud fra, hvor hurtigt medarbejderen er videre i det rigtige job. Som personlig coach spotter vi ressourcer, motiverer præstationer og fremmer slutresultatet - nemlig det rette job.

Et outplacementforløb omfatter bl.a.:

Afklaringsfasen
Den nye situation afklares i dialog med medarbejderen, og bevidstheden om personlige og faglige kompetencer styrkes. Karriereønsker og jobmuligheder afklares og indgår i medarbejderens kompetenceprofil i form af et CV.

Handlingsfasen
En handlingsplan udarbejdes, når medarbejderen er bevidst om egne ressourcer og kompetencer. I forløbet følger vi løbende op på handlingsplanen, som er medarbejderens konkrete værktøj.

Kunder
Vi skaber udvikling for medarbejdere og ledere i videnstunge brancher som IT, pharma og life-science læs mere
 • Louise Vestergaard H. Lundbeck A/S
  Louise Vestergaard
  HR Global Talentudvikling
 • Laurits Bach Sørensen Aastra Telecom A/S
  Laurits Bach Sørensen
  Adm. direktør
 • Trine Brahm Novozymes A/S
  Trine Brahm
  HR Udviklingschef
 • Liselotte Munk Tia Technology A/S
  Liselotte Munk
  CEO
 • Pernille Jackson Scanjour A/S
  Pernille Jackson
  HR Director
 • Carlaxel Surtevall Casall AB
  Carlaxel Surtevall
  CEO
 • Trine Brahm Novozymes A/S Trine Brahm
  Udviklingschef
 • Katarina Forsberg Casall AB
  Katarina Forsberg
  Business Unit Manager
 • Lise Andersen Toyota Danmark A/S
  Lise Andersen
  HR Konsulent
 • Marianne Gulløv The Body Shop
  Marianne Gulløv
  PR Manager
Branchenyt
20-30 % af den danske befolkning skønnes at lide af stress. Ifølge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020 læs mere